【UHD】.Jurassic.World.侏罗纪世界.1.2015.2160p.BluRay.HEVC.DTS-X.7.1-COASTER.原盘.内置简繁中文字幕.58.11GB

导演:                                            科林·特雷沃罗
编剧:                                            里克·杰法 / 阿曼达·斯尔沃 / 德里克·康纳利 / 科林·特雷沃罗 / 迈克尔·克莱顿
主演:                                            克里斯·帕拉特 / 布莱丝·达拉斯·霍华德 / 文森特·多诺费奥 / 泰·辛普金斯 / 尼克·罗宾森 / 更多…
类型:                                            动作 / 科幻 / 冒险
官方网站:                                    www.jurassicworld.com
制片国家/地区:                         美国
语言:                                            英语
上映日期:                                    2015-06-10(中国大陆) / 2015-06-12(美国)
片长:                                            124分钟
又名:                                           侏罗纪公园4 / Jurassic Park IV / Jurassic Park 4
IMDb链接:                                 tt0369610

 

预告片

侏罗纪世界的剧情简介 · · · · · ·

速力网-4K|FHD影视|现代-古典-珍稀电子书|珍稀照片|有声书籍分享
速力网 » 【UHD】.Jurassic.World.侏罗纪世界.1.2015.2160p.BluRay.HEVC.DTS-X.7.1-COASTER.原盘.内置简繁中文字幕.58.11GB
网站快速导航标签